Aктуелно

admin

Програмата за заштита на населението од ХИВ за 2018 година ќе добие 103 милиони денари од Владата и Министерството за здравство со што ќе се обезбеди континуирана антиретровирусна терапија за пациентите со ХИВ и одржување на програмите за превенција кај клучните популации засегнати од ХИВ. На меѓународната конференција „Модели за финансирање на програмите за превенција на ХИВ и намалување на штети од употреба на дроги“ покрај презентирање на европските искуства во однос на моделите за финансирање, беа донесени и заклучоци за понатамошното функционирање на овие програми.

На конференцијата учествуваа претставници на здруженијата, Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, Заменик министерот за здравство, Гоце Чакаровски и Венко Филипче, Советникот за здравство на претседателот на владата на Република Македонија како и пратеници од Собранието, претставници на министерства и на институциите, експерти и гости од Хрватска и Чешка.

Добивме значајна поддршка и средства се кои се осигурува понатамошната непречена работа на програмите за заштита од ХИВ и намалување на штети од употреба на дроги, но исто така што е многу позначајно, договоривме една солидна основа за создавање на долгорочно решение со ефикасно и ефективно финансирање, на корист на сите страни. Заедно си поставивме обврски што треба да ги изработиме со галопирачка динамика и навремено да создадеме нормално и непречено финансирање и одвивање на активностите на програмите. Овој исход посебно нè радува затоа што од институциите и ресорните министерства добивме потврда за добрите резултати од нашата работа како и тоа дека постои разбирање за важноста и потребата од овие програми“, изјави Христијан Јанкулоски, Извршен директор на ХОПС.

admin

На вчерашаната конференција организирана од нашата невладината ХОПС- опции за здрав живот, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, изјави: „Потребно е да се најде соодветен модел за финансирање на овие програми, кои во најголем дел ги спроведуваат невладините организации, а не та како што е досега да зависи од политичката волја на некој министер. Можеме да финансираме и бизнис и граѓански сектор, но затоа се потребни регистар, стандарди, па потоа утврдување на цена на чинење“.

Заменик министерот за здравство Гоце Чакаровски рече дека Министерството е отворено за сите предлози и дека ја подржува заложбата да се најде системско решение за превентивните програми. Воедно потенцираше дека еден денар во превенција штеди 10 денари во лекување. Тоа го кажа од аспект на  гинеколог, кој на Клиниката за гинекологија ја породи првата ХИВ позитивна родилка во 1997 година. Исто така нагласи дека мора да се направи стратегија за превенција која нема да зависи од политичката волја.

admin

Направивме интервју со Ана Јаковлева која работи на програмите за намалување на штети во ХОПС веќе со години. 

Која е улогата на програмите за намалување на штети од дроги?

Ана: Програмите за намалување на штети од дроги се насочени кон сеопфатна интервенција на проблемите на зависност, со оглед на тоа дека зависноста  не претставува само медицински проблем и не може единствено фармаколошки да биде решен. Она што овие програми го нудат надвор од медицинскиот третман на зависноста е и психо-социјална поддршка на клиентите и нивните семејства, што всушност може да се забележи и од самата внатрешна организација на програмите со постоење на медицински сервис, сервис за размена на опрема, социјален сервис, правен сервис, поддршка од психолог и психијатар.

admin

ХОПС апелира за поддршката од граѓаните за продолжување на програмите за намалување на штетите од дроги. Со потпишување на петицијата, граѓаните од целата држава ќе ја дадат својата поддршка за иницијативата на Здружението на граѓани, ХОПС за финансирање на овие програми од буџетот на Република Македонија.

Irena Mila

Заврши јавниот повик за избор на најдобра новинарска статија на тема: „Одржливоста и потребата на програмите за намалување на штети од употреба на дроги во Република Македонија“.

Повикот беше отворен за сите новинари од печатените и електронските медиуми, како и студентите на студиите по новинарсто од последната година на студии. 

Првонаградената новинарска статија е на Елица Бочвароска со нејзиниот натпис „Државата не дава пари за ХИВ тестирање, ќе расте бројот на болни од сида“ и второнаградената новинарска статија е на Емилија Петреска.  „Со ХИВ се живее, но молчењето и стравот создаваат стигма.

Им честитаме на наградените за одличните статии.

 

admin

Во склоп на кампањата „Со клучни одлуки до здрава заедница“ имаме дел каде може да испратите приказна : Ти, јас, општеството и програмите за намалување на штети од употреба на дроги?

Нашите корисници на услугите од програмите за намалување на штети веќе почнаа да даваат изјави зошто им значат програмите за намалување на штети од дроги.

admin

 

И оваа година ХОПС – Опции за здрав живот Скопје е дел од меѓународната кампања Support. Don't Punish. Подржи не казнувај. Главна цел на оваа кампања во Македонија е одржливоста на програмите за намалување на штети од употреба на дроги . 

Македонија се наоѓа во фаза на неизвесност во однос на континуитетот на превентивните програми за ХИВ вклучително и програмите за намалување на штети од употреба на дроги кои до сега ги спроведуваат граѓанските организации а беа финансирани од Глобалниот фонд за борба против Сида, туберкулоза и маларија. Имено, проектот за превенција на ХИВ финансиран од страна на Глобалниот Фонд завршува на 30 Јуни и постои сериозна опасност без соодветна финансиска подршка од страна на Министерството за здравство и Владата на РМ најголемиот дел од овие програми да престанат да работат. 

 

admin

(Скопје, 22.06.2017) - „Со клучни одлуки до здрава заедница“ е кампања на Здружението на граѓани ХОПС, за континуирана финансиска поддршка на програмите за намалување на штетите од употреба на дроги. Кампањата е воедно повик до носителите на одлуки за продолжување на проектите и програмите кои работат на превенција и унапредување на јавното здравје.

Програмите за намалување штети се карактеризираат со комплементарност и нудат повеќе услуги на едно место. Размена на стерилен прибор за инјектирање, дистрибуција на кондоми, услуги од медицинско лице за советувања, базичен третман на рани поради долготрајно и неправилно инјектирање, едукации, како и социјален работник за поддршка за остварување на правата од социјална и здравствена заштита, асистенција и придружување на клиенти до соодветни институции и организации, теренска работа, тестирање за ХИВ и за хепатит Ц, а во 6 градови и бесплатна правна помош се бројните функции на овие програми.

Достапноста  на  програмите за нас како спроведувачи значи да ги сведеме на минимум негативните ефекти што произлегуваат од употребата на дроги. Програмите ни овозможуваат да едуцираме, да интервенираме при размена на стерилен прибор, да советуваме преку нашите стручни соработници и на повеќе начини да им помогнеме на луѓето кои употребуваат дроги и нивните семејства. Токму поради ваквите карактеристики, овие програми се препознаени како добра пракса не само во регионот туку и пошироко. Ваквиот пристап и овој процес има и економски аспект, односно е неколку пати поевтин отколку трошокот за лекување на зависноста“, изјави Христијан Јанкулоски, извршен директор, ХОПС.

admin

Во Македонија постојат 17 програми за намалување штети од употреба на дроги во речиси сите поголеми градови. Што всушност претставуваат овие програми?

Според Европскиот центар за мониторинг на дрогите и зависностите од дроги, намалувањето штети се дефинира како збир од активности, програми и политики насочени кон намалување на здравствените, социјалните и економските последици од употребата на дроги на индивидуално, локално и општествено ниво.

 

Во 1996 година, во Република Македонија е отворена првата програма за намалување штети (со размена на прибор за инјектирање) и ХИВ превенција меѓу луѓето кои користат дроги. Со поддршката на Глобалниот фонд, од 2004 година се отворија вкупно 17 вакви програми во 14 градови и тие се оценуваат како едни од најдобрите во Централна и во Источна Европа, како и во Централна Азија. Благодарение на овие програми, во последниве десет години, во Македонија се евидентирани само два нови случаи на ХИВ, заразени преку инјектирање дроги.